Hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp

Điểm danh hệ thống hỗ trợ nguồn lực để khởi nghiệp

1. Quỹ khởi nghiệp Dự án Học Làm Giàu

http://www.hoclamgiau.vn/invest/

2. Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - TP Hồ Chí Minh

http://bssc.vn/

3. Chương trình khởi nghiệp - Báo Diễn đàn Doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

http://www.khoinghiep.org.vn/

4. Tư vấn Tài chính - Quỹ Khởi nghiệp  Mas Group

http://www.tuvankhoinghiep.com.vn/

5. Cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam

http://hatch.vn/uom-mam-khoi-nghiep/

6. Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN

http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam

7. Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

http://thanhgiong.vn/Home/Lapthan-lapnghiep/NewsDetail.aspx?id=27179

8. Trang  thông tin điện tử hỗ trợ khởi nghiệp - Bộ Thông tin và Truyền thông

http://www.khoinghiep.info/

10/06/2014