Bạn cần bao nhiêu tiền để khởi nghiệp?

"Tôi không đủ tiền" là một trong những lý do chính để ngăn cản mọi người khởi nghiệp. Nhưng liệu thực sự có đúng như vậy? Dưới đây là Infographic được thực hiện bởi Funders and Founders.
Bạn không đủ tiền để khởi nghiệp?
 
Vậy thực sự tiền có phải là vấn đề sống còn khi khởi nghiệp?

 

26/05/2016
Hoclamgiau.vn
/
Facebook
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
1 - / bản ghi